طرحی از یک زندگی...

۱۱ مطلب با موضوع «دور...» ثبت شده است

کمیاب...نایاب...

يكشنبه, ۲۰ اسفند ۱۳۹۶، ۰۸:۵۱ ب.ظ

التماس نکن...

گدایی نکن...

محتاج نباش...

حتی محتاج و مضطر برای مهم ترین ادم یا هدف زندگیت...

بزرگ باش...

مدیر و تصمیم گیر و خویشتن دار باش...

مثل پادشاهی که تاج را بر سر ملکه میگذارد...