طرحی از یک زندگی...

۳۹ مطلب در آبان ۱۳۹۴ ثبت شده است

آب خنک...

جمعه, ۲۹ آبان ۱۳۹۴، ۰۳:۳۷ ب.ظ

1. ظرف یک ساعت ارائه ام را آماده کرده بودم، 

این بار اما لطف کرده بودم و دو بار اسلایدهایم را مرور کرده بودم.

توی کلاس ارائه کرده بودم و دیده بودم که استاد جان حین ارائه ام نگاه مثبتی به من دارد.

آخر ارائه ها, استاد از جمعی از دانشجویان کلاس خواسته بود بهترین ارائه را مشخص کنند.

گفته بودند که "کریس" بهترین ارائه را داشته و من برای کریس دست زده بودم...

بعد نوبت به نظر استاد رسیده بود...

استاد گفته بود که برای من بهترین ارائه و زمان بندی، ارائه ی الی بود....


2. هم گروهی الجزایری برایم یک لبخند فرستاده توی ایمیل....