طرحی از یک زندگی...

۳۵ مطلب در مهر ۱۳۹۴ ثبت شده است

چند بار؟

پنجشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۴، ۱۰:۵۵ ب.ظ

اولین بار، وقتی سال چهارم کارشناسی بودم، عصر که داشتم برمیگشتم اتاق، وقتی در اتوماتیک دانشکده باز شد، تا لحظه ای که رسیدم به میم شیمی، اشک صورتم رو پوشونده بود...

دومین بار، سال اول کارشناسی ارشد، توی اتاق خواب، تمام وجودم اشک شده بود...

سومین بار، تابستونِ همون سال، پشت میز اشپزخونه توی خوابگاه، وقتی تنها بودم....

چهارمین بار، سال دوم دکترا، توی باغِ پشتیِ خوابگاه، چشمام سرخِ سرخ شده بود....

و بعد ازون، دیگه چیزی قابلِ شمارش نبود، دیگه چیزی مهم نبود...